dilluns, 26 de febrer del 2018

AGRAÏMENT DIPUTACIÓ TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de 6.000 euros per a atencions especifiques a malalts d'Alzheimer.
 
Agraïm la seva col·laboració, ja que gràcies a aquestes podem continuar amb la nostra tasca.

Presidenta
Dolors Espelta Fibla