dimarts, 30 de gener del 2018

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El proper dia 31 de Gener, Assamblea General Ordinària de socis, a les 19:30h 1ª convocatòria i a les 20h 2ª convocatòria, a la seu de l'Associació, avinguda de la Ràpita 171, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de l'assamblea anterior
2.- Informe de la tresorera: Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç econòmic 2017 i pressupost del 2018
3.- Informe de la Presidència sobre la marxa i el desenvolupament de l'associació
4.- Renovació de càrrecs: Vicepresident, Tresorera i 4 vocals
5.- Precs i suggeriments

Esperem la teva assitència.

LA JUNTA