ATENCIÓ AL MALALT

Des d´un principi, l´objectiu de l´Associació ha estat donar un servei professional i especialitzat als usuaris dels nostre centre. 

Es tracta d´un centre d´activitats per a malalts d´Alzheimer o d´altres malalties neurodegeneratives (Parkinson, demències,...), que actualment ofereix els seus serveis totes les tardes de dilluns a divendres. 

L´objectiu principal del centre d´activitats es oferir als malalts un espai on estimular, mantenir i/o potenciar les seves capacitats cognitives, així com també les seves capacitats funcionals i físiques. De la mateixa manera també se´ls hi proporciona un ambient on poder relacionar-se amb altres i on realitzar activitats de caràcter lùdic. 

Per aquest motiu el centre compta amb els següents professionals: 
  • Psicòloga: dilluns,dimarts i dijous. 
  • Fisioterapeuta: dilluns i dimecres
  • Auxiliars de geriatria: de dilluns a divendres.