dijous, 21 de febrer del 2019

AGRAÏMENT DIPUTACIÓ

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de 4.619,19 euros per a atencions especifiques a malalts d'Alzheimer.

Agraïm la seva col·laboració, ja que gràcies a aquestes podem continuar amb la nostra tasca.

Presidenta
Dolors Espelta Fibla