dijous, 14 de març del 2019

SUPORT DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILÍES

Al llarg del 2018 hem pogut dur a terme tot un seguit de tallers i activitats destinades als nostres usuaris, entre d'altres destaquem:

- Tallers d'estimulació cognitiva orientats  a estimular/mantenir les capacitats mentals (memòria, atenció-concentració, orientació, funcions executives, llenguatge, pràxies, capacitats viso perceptives i càlcul) per a millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva autoestima i les relacions socials. 

- Fisioteràpia: exercicis destinats a mantenir l'activitat fisica i motriu i evitar la inmobilització, així com treballar l'equilibri, la coordinació i la respiració

Totes aquestes activitats s'han desenvolupat amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF.

dijous, 21 de febrer del 2019

AGRAÏMENT DIPUTACIÓ

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de 4.619,19 euros per a atencions especifiques a malalts d'Alzheimer.

Agraïm la seva col·laboració, ja que gràcies a aquestes podem continuar amb la nostra tasca.

Presidenta
Dolors Espelta Fibla