dijous, 14 de març de 2019

SUPORT DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILÍES

Al llarg del 2018 hem pogut dur a terme tot un seguit de tallers i activitats destinades als nostres usuaris, entre d'altres destaquem:

- Tallers d'estimulació cognitiva orientats  a estimular/mantenir les capacitats mentals (memòria, atenció-concentració, orientació, funcions executives, llenguatge, pràxies, capacitats viso perceptives i càlcul) per a millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva autoestima i les relacions socials. 

- Fisioteràpia: exercicis destinats a mantenir l'activitat fisica i motriu i evitar la inmobilització, així com treballar l'equilibri, la coordinació i la respiració

Totes aquestes activitats s'han desenvolupat amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF.

dijous, 21 de febrer de 2019

AGRAÏMENT DIPUTACIÓ

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de 4.619,19 euros per a atencions especifiques a malalts d'Alzheimer.

Agraïm la seva col·laboració, ja que gràcies a aquestes podem continuar amb la nostra tasca.

Presidenta
Dolors Espelta Fibla

divendres, 2 de març de 2018

ESCOLA DEL CUIDAR  
 n Nota de premsa n

 
L’Associació de Familiars d’Alzheimer del Montsià, la Gerència Territoral de l’ICS Terres de l’Ebre i l’Ajuntament d’Amposta engeguen l’escola del cuidar

La demència és una síndrome caracteritzada per la presència de deteriorament en dos o més dominis cognitius. És la malaltia crònica que provoca un nivell de dependència més alt, amb un 88,67 % del total de persones que la pateixen i, a més, una de les principals causes d’institucionalització o d’ingrés de llarga durada.

La malaltia d’Alzheimer i altres demències tenen gran repercussió social i sanitària, però sobretot causen un gran impacte en l’àmbit familiar. Avui en dia, la família és el pilar fonamental en l’atenció de les persones afectades per aquesta malaltia.

Des de la seva experiència del dia a dia, els professionals del CAP d’Amposta, de l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Montsià (AFAM) i dels Serveis Socials de l’Ajuntament s’han adonat de les necessitats que tenen aquestes persones cuidadores no professionals,

Per això, l’AFAM, juntament amb la Gerència Territorial Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament d’Amposta han sumat esforços per crear l’Escola del Cuidar a la ciutat d’Amposta, que es posarà en marxa el proper dia 8 de març, amb la voluntat de donar suport a les persones cuidadores no professionals que atenen de manera continuada persones en situació de dependència o discapacitat.

L’Escola del Cuidar que ara s’engega naix d’una experiència del programa Cuidador Expert: cuidador de pacients amb demència (Programa Pacient Expert®) que va tenir lloc a la ciutat d’Amposta al novembre i desembre de l’any 2017. La finalitat d’aquest projecte formatiu i de suport mutu és proporcionar les habilitats necessàries a la persona cuidadora per millorar la seva qualitat de vida i facilitar les eines que li permetin viure positivament l’experiència de cuidar.Amposta, 1 de març de 2018