divendres, 2 de març del 2018

ESCOLA DEL CUIDAR  
 n Nota de premsa n

 
L’Associació de Familiars d’Alzheimer del Montsià, la Gerència Territoral de l’ICS Terres de l’Ebre i l’Ajuntament d’Amposta engeguen l’escola del cuidar

La demència és una síndrome caracteritzada per la presència de deteriorament en dos o més dominis cognitius. És la malaltia crònica que provoca un nivell de dependència més alt, amb un 88,67 % del total de persones que la pateixen i, a més, una de les principals causes d’institucionalització o d’ingrés de llarga durada.

La malaltia d’Alzheimer i altres demències tenen gran repercussió social i sanitària, però sobretot causen un gran impacte en l’àmbit familiar. Avui en dia, la família és el pilar fonamental en l’atenció de les persones afectades per aquesta malaltia.

Des de la seva experiència del dia a dia, els professionals del CAP d’Amposta, de l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Montsià (AFAM) i dels Serveis Socials de l’Ajuntament s’han adonat de les necessitats que tenen aquestes persones cuidadores no professionals,

Per això, l’AFAM, juntament amb la Gerència Territorial Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament d’Amposta han sumat esforços per crear l’Escola del Cuidar a la ciutat d’Amposta, que es posarà en marxa el proper dia 8 de març, amb la voluntat de donar suport a les persones cuidadores no professionals que atenen de manera continuada persones en situació de dependència o discapacitat.

L’Escola del Cuidar que ara s’engega naix d’una experiència del programa Cuidador Expert: cuidador de pacients amb demència (Programa Pacient Expert®) que va tenir lloc a la ciutat d’Amposta al novembre i desembre de l’any 2017. La finalitat d’aquest projecte formatiu i de suport mutu és proporcionar les habilitats necessàries a la persona cuidadora per millorar la seva qualitat de vida i facilitar les eines que li permetin viure positivament l’experiència de cuidar.Amposta, 1 de març de 2018
dilluns, 26 de febrer del 2018

AGRAÏMENT DIPUTACIÓ TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de 6.000 euros per a atencions especifiques a malalts d'Alzheimer.
 
Agraïm la seva col·laboració, ja que gràcies a aquestes podem continuar amb la nostra tasca.

Presidenta
Dolors Espelta Fibla

dimarts, 30 de gener del 2018

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El proper dia 31 de Gener, Assamblea General Ordinària de socis, a les 19:30h 1ª convocatòria i a les 20h 2ª convocatòria, a la seu de l'Associació, avinguda de la Ràpita 171, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de l'assamblea anterior
2.- Informe de la tresorera: Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç econòmic 2017 i pressupost del 2018
3.- Informe de la Presidència sobre la marxa i el desenvolupament de l'associació
4.- Renovació de càrrecs: Vicepresident, Tresorera i 4 vocals
5.- Precs i suggeriments

Esperem la teva assitència.

LA JUNTA