divendres, 20 de gener del 2017

AGRAÏMENT DIPUTACIÓ TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de 6.000 euros per a atencions especifiques a malalts d'Alzheimer.
 
 Agraïm la seva col·laboració, ja que gràcies a aquestes podem continuar amb la nostra tasca.

President 
J.Francesc Gil Roda