divendres, 22 de gener del 2016

AGRAÏMENT DIPUTACIÓ TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de 3.609 euros per a financiar les despeses de  nòmines de treballadores familiars i material per a les activitats que es realitzen al centre.
 
 Agraïm la seva col·laboració, ja que gràcies a aquestes podem continuar amb la nostra tasca.

President 
J.Francesc Gil Roda